KAPA — mis see on?

KAPA on omaaegse Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI), hilisema Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) korvpalliklubi, mis rajati vaba algatuse korras ja toimib demokraatliku ühistegevusena, pakkudes oma liikmetele võimalust ühiseks sporditegevuseks ja vaba aja sisustamiseks nii treeningutel kui ka võistlustel. See on andnud ülikooli õppejõududele-töötajatele-vilistlastele võimaluse omavaheliste suhete elavdamiseks ning klubilise suhtluse tekkeks.

Klubi liikmelisuse eeldus ongi (üksikute eranditega) olnud seotus tehnikaülikooliga, liikmeks saamise eel tuleb aga läbida ka kandidaadiaeg. Liikmeid valib klubi kõrgeim organ — üldkoosolek.

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib klubi tegevust juhatus koos presidendiga. Senised KAPA presidendid on olnud:

1991–1993 Andres Keevallik

1993–1996 Jüri Tanner

1996–2000 Aadu Paist

2000–2008 Kaido Hääl

2008–2022 Martin Eerme

2022-... Madis Ratassepp